HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Hội nghị người lao động năm 2017 của Công ty CP Portserco được tổ chức vào lúc 8:00 ngày 11/01/2017 tại Hội trường KS Minh Toàn, số 162 đường 2/9 thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết tại Hội nghị đã được thông qua.

Thông tin đang cập nhật...

Nguồn :

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco