ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NHIỆM KỲ VI (2023-2028)

CÔNG ĐOÀN Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VI (2023-2028) 

Chi tiết »

Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO diễn tập công tác "Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn" năm 2022

Ngày 06/7/2022 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã triển khai tập huấn cho toàn bộ Cán bộ công nhân viên Công ty về công tác "Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn". 

Chi tiết »

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 20/3/2021 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 tại Khách sạn Sông Hàn  số 14 đường Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP Đà Nẵng

Chi tiết »

HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI

HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI

Công ty tổ chức buổi dã ngoại cho toàn bộ CBCNV công ty nhằm kết nối thêm tinh thần làm việc, đoàn kết và lấy lại tinh thần làm việc phấn đấu cùng nhau phát triển công ty vững mạnh hơn.

Chi tiết »

1 2 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco