ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 20/04/2024 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 tại Khách sạn Sông Hàn-  số 14 đường Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đại hội đã Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ V  và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch kinh năm 2024 & nhiệm kỳ VI; Báo cáo công tác HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Thông qua các Tờ trình.

Thay đổi mô hình quản trị công ty.

Mức chia cổ tức năm 2023 là 10%/ một cổ phiếu.

Đại hội năm nay cũng đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ VI (2024-2029) chính xác công tâm.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Chi tiết »

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NHIỆM KỲ VI (2023-2028)

CÔNG ĐOÀN Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VI (2023-2028) 

Chi tiết »

Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO diễn tập công tác "Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn" năm 2022

Ngày 06/7/2022 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã triển khai tập huấn cho toàn bộ Cán bộ công nhân viên Công ty về công tác "Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn". 

Chi tiết »

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 20/3/2021 Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 tại Khách sạn Sông Hàn  số 14 đường Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP Đà Nẵng

Chi tiết »

1 2 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco