Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

2 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty; Bảng cung cấp thông tin và Danh sách cổ đông lớn 6 tháng năm 2023

07/07/2023 Download
2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2022

13/01/2023 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco