Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

1 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty; Bảng cung cấp thông tin về quản trị và Danh sách cổ đông Nhà Nước, Cổ đông lớn năm 2020

18/01/2021 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco