Năm ban hành :

DANH MỤC TÀI LIỆU

6 tài liệu trong danh mục.

# Tài liệu Ngày ban hành Tải về
1. Giải trình LNST và lãi/lỗ Quý I năm 2021

Giải trình LNST và lãi/lỗ Quý I năm 2021

20/04/2021 Download
2. Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2021

20/04/2021 Download
3. Báo cáo thường niên năm 2020

Toàn văn Báo cáo thường niên năm 2020

17/03/2021 Download
4. Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

03/03/2021 Download
5. Giải trình LNST BCTC Quý IV năm 2020

Giải trình LNST BCTC Quý IV năm 2020

20/01/2021 Download
6. Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

Toàn văn Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

20/01/2021 Download
1 

Sở GDCK Hà Nội (HNX)


© Copyright 2016 by Portserco